Главная / ДЕМОНОЛОГИЯ И БЕСОЛОГИЯ / Народна демонологія Бойківщини

Народна демонологія Бойківщини

Уперше в українській етнології на підставі польового етнографічного матеріалу, зібраного на теренах Бойківщини, різнопланових історіографічних даних здійснено комплексну, науково обґрунтовану історико-етнографічну ха рактеристику демонологічної системи бойків; виявлено генетичні витоки та семантику основ них демонічних персонажів.

Досліджено де монологію бойків у загальноукраїн ському та за гально сло в’ян ському контекстах, виокремлено загальні та специфічні локальні риси; з’ясовано стан її функціонування на сучасному етапі. Для етнологів, істориків, фольклористів, мовознавців, культуроло гів та всіх, хто цікавиться народною культурою українців й інших слов’ян ських етносів.

Все ссылки доступны только зарегистрированным пользователям !!!  Войдите в библиотеку или зарегистрируйтесь. Как получить "Инвайт" для регистрации, читайте здесь ...* Администратор

Добавить комментарий